Текстовый хостинг - Получите доступ к сохраненным данным из любой точки мира через Интернет
avatar
Географія Хімія МСП

Гость 39 23rd May, 2020

                      
             Питання до заліку з Хімія ( ІІ семестр)

1.	Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти: загальна формула, гомологічний ряд, ізомерія, хімічні та фізичні властивості, добування.
2.	Феноли: класифікація, фізичні та хімічні властивості. Добування та застосування.
3.	Альдегіди: склад, будова, гомологічний ряд, ізомерія, хімічні і фізичні властивості, добування.
4.	Поняття про кетони. 
5.	Ацетон та його застосування.
6.	Карбонові кислоти: склад, будова, класифікація, фізичні і хімічні властивості. 
7.	Добування карбонових кислот.
8.	Естери: добування, склад, властивості, застосування. 
9.	Жири: добування, склад, властивості, застосування.
10.	 Мила: добування, склад, властивості, застосування.
11.	Синтетичні миючі засоби. Охорона довкілля від забруднення ними.
12.	Глюкоза, фруктоза: будова, властивості.
13.	Сахароза: будова, властивості, добування.
14.	 Крохмаль, целюлоза, їх склад, будова, поширення, властивості.
15.	Застосування вуглеводів у промисловості. 
16.	 Нітрогеновмісні органічні сполуки: класифікація, склад, властивості.
17.	 Аміни: склад, класифікація, фізичні та хімічні властивості. 
18.	 Анілін, представник ароматичних амінів.
19.	 Амінокислоти: номенклатура, ізомерія, властивості.
20.	 Білки, їх структура та властивості.
21.	 Застосування амінокислот та білків.
22.	 Загальна характеристика та будова полімерів, класифікація та їх властивості.
23.	 Пластмаси, властивості та застосування.
24.	 Синтетичні волокна, властивості та застосування.
25.	 Класифікація хімічних реакцій.
26.	 Швидкість хімічних реакцій.
27.	 Тепловий ефект реакцій.
28.	 Основні принципи зміщення хімічної рівноваги. 
29.	 Історія виникнення взаємозв’язку між органічними та неорганічними сполуками.
30.	 Колообіг біогенних елементів у природі, приклади.
31.	 Роль хімії у розв’язанні сировинно-ресурсних проблем людства.
32.	 Антропогенний вплив на навколишнє середовище.
33.	 Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище.
34.	 Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин.
35.	 Негативний та позитивний вплив хімії на екологію планети. 


ГЕОГРАФІЯ
Питання на залік

1. Головне завдання соціально- економічної географії світу.
2. Територіальна організація суспільства й господарства.
3. Концепція проблемного країнознавства
4.Сучасна політична карта світу.  
5.Класифікація країн за формою правління.
6.Політичні та економічні системи країн. 
7.Типологія держав               
8. Поняття світового господарства як економіко-географічної системи.	
9. Міжнародний поділ та інтеграція праці – основа світового господарства. Чинники міжнародного поділу праці. 
10. Основні періоди формування світового господарства та їх характерні риси. 
11. Міжнародна економічна інтеграція – вища форма інтернаціоналізації господарського життя	
12.Географія населення як наука.
13.Поняття про народонаселення.
14.Чисельність населення світу, її динаміка.
15.Міжнародний туризм.
16.Міжнародні економічні звязки.
17.Географічне положення ,природно- ресурний потенціал ,населення країн Західної та Центральної Європи.
18.Інтеграційні процеси в Європі.Європейській союз НАТО. 
19. Територіальна характеристика Німечини.
20. Територіальна характеристика Франції.
21. Територіальна характеристика Велокобританії.
22. Територіальна характеристика Італії.
23. Територіальна  характеристика Польщі.
24. Територіальна характеристика Білорусії.
25.Територіальна характеристика країни Балтії.
26.Росія. Географічне положення ,природно- ресурний потенціал,населення.
26.Країни Закавказзя.
27.Територіальна характеристика Японії.
28.Територіальна характеристика Китаю.
29. Територіальна характеристика Індії.
30. Територіальна характеристика Туречини.
31.Сполчені Штати Америки (США) .Географічне положення ,природно- ресурсний потенціал,населення.
32.Територіальна характеристика Канади.
33.Латинська Америка .Географічне положення ,природно-ресурсний потенціал,населення.
34.Африка. Географічне положення ,природно-ресурсний потенціал,населення.
35.Австралійський Союз ( Австралія).
36. Територіальна характеристика Океанії.
37. Територіальна характеристика Нової Зеландії.
38. Глобальні геополітичні проблеми.
39. Глобальні екологічні проблеми.
40. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини. 
МСП
ТЕМА 1: Поняття першої медичної допомоги та правила її надання
 	Поняття аварії та катастрофи. Основні завдання Державної служби медицини катастроф. Види медичної допомоги: перша медична допомога, долікарська допомога, перша лікарська, кваліфікована медична допомога, спеціалізована медична допомога. Періоди надання медичної допомоги у вогнищі масових уражень. Основні заходи та правила надання першої медичної допомоги. Медичне сортування. Основні завдання внутріпунктового та евакуаційно-транспортного сортування.

ТЕМА 2: Кровотечі та перша медична допомога при кровотечах.
	Поняття про травму і травматизм. Види травматизму. Профілактика дитячого травматизму. Поняття та класифікація кровотеч. Ознаки внутрішньої кровотечі. Зупинка артеріальної, зовнішньої венозної і капілярної кровотечі. Перша медична допомога при внутрішніх кровотечах.

ТЕМА 3: Рани та їх ускладнення. 
	Поняття та класифікація ран. Ознаки інфікування рани. Поняття асептики і антисептики. Види антисептики. Перша медична допомога і профілактика інфікування при пораненнях. Поняття про пов'язку і перев'язку. Табельні засоби надання першої медичної допомоги. Підручні засоби надання першої медичної допомоги. 

ТЕМА 4: Правила накладання пов'язок. 
Поняття про пов'язку і перев'язку. Табельні засоби надання першої медичної допомоги. Підручні засоби надання першої медичної допомоги. Види пов’язок і правила їх накладання.
Правила накладання стерильних пов'язок на рани волосистої частини голови, при пораненні шиї, гортані чи потилиці, при великих ранах голови та їх розташуванні на ділянці обличчя, на одне око, на груди, на ніс, чоло і підборіддя, при проникаючих пораненнях грудної клітки та живота Накладання первинної пов’язки: на голову " чепцем", на передпліччя, ліктьовий, колінний і гомілковостопний суглоби. 

ТЕМА 5: Переломи кісток. ПМД при переломах
	Поняття та види переломів. Ознаки перелому. Перша медична допомога при переломах. Загальні принципи транспортної іммобілізації. Транспортна іммобілізація в залежності від локалізації перелому. 

ТЕМА 6: Травми голови, шиї і хребта.
Види травм шиї та хребта. Види травм голови. Ознаки травм голови і хребта. Ознаки струсу головного мозку. Перша допомога при травмах голови і хребта.
ТЕМА 7: Травматичний шок. Синдром тривалого роздавлювання.	Основні причини і ознаки травматичного шоку. Надання першої допомоги при виникненні шоку. Заходи профілактики травматичного шоку при важких травмах. Синдром тривалого роздавлювання, його періоди і заходи першої медичної допомоги. 

ТЕМА 8: Ушкодження грудної клітки та її органів.
Основні види ушкоджень грудної клітки та її органів: переломи ребер та грудини, поняття, види та ознаки пневмотораксу, ознаки емфіземи середостіння, ушкодження серця: розрив, забиття, струс. Перша медична допомога при травмах грудної клітки.

ТЕМА 9: Основні принципи і способи надання першої медичної допомоги при гострих розладах дихання і діяльності серцево-судинної системи.
	Причини виникнення дихальних розладів. Порушення прохідності дихальних шляхів. Перша медична допомога при захворюваннях, що супроводжуються дихальними розладами: метод Хаймліка, стискання грудної клітки. Причини серцево-судинних розладів, невідкладна допомога при них: стенокардія, інфаркт міокарда, гіпертонічний криз, інсульт. 

ТЕМА 10: Принципи серцево-легеневої реанімації.
Принципи серцево-легеневої реанімації. Ознаки припинення дихання та кровообігу. Поняття клінічної та біологічної смерті. Заходи серцево-легеневої реанімації: Забезпечення прохідності дихальних шляхів, штучна вентиляція легень методом " з рота в рот " або " з рота в ніс", непрямий масаж серця у поєднанні з штучною вентиляцією легень. Техніка проведення штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця.

ТЕМА 11 : Основні гострі захворювання і травми органів живота. 
	Гострі захворювання, що належать до групи «гострий живіт» (гострий апендицит, гостра кишкова непрохідність, перфоративна виразка шлунка або дванадцятипалої кишки, гострий перитоніт). Гострі захворювання шлунково-кишкового тракту, надання невідкладної допомоги. Методика проведення промивання шлунка і кишечнику. Загальний огляд закритих і відкритих ушкоджень живота (удар, розриви, відбиті органи). Проникаючі ураження та їх основні ознаки. Надання першої медичної допомоги. 

ТЕМА 12: Перша медична допомога при захворюваннях обміну речовин і органів сечовиділення.
Коматозні стани при цукровому діабеті, надання невідкладної допомоги ( гіпоглікемічна та гіперглікемічна кома). Ниркова коліка: причини виникнення, основні симптоми та надання першої медичної допомоги. 

ТЕМА 13: Перша медична допомога при утопленні, опіках, обмороженні й електротравмах. 
	Надання першої допомоги при утепленні, провалюванні під лід. Види опіків, ступені їх важкості, перша медична допомога при опіках. Перегрівання (сонячний і тепловий удар). Клінічна картина обмороження залежно від ступеня важкості, перша медична допомога при обмороженні. Поняття про електротравму, перша медична допомога при ураженні електричним струмом. Заходи запобігання ураженню блискавкою

ТЕМА 14: Профілактика і ПМД при радіаційних ураженнях.
Вплив іонізуючого випромінювання на здоров'я людини. Гостра променева хвороба (ступені важкості, характерні ознаки, періоди). Надання першої медичної допомоги та догляд за хворими променевою хворобою.

ТЕМА 15: Ураження отруйними і сильнодіючими речовинами, укусами змій і комах. 
	Характерні ознаки і заходи першої медичної допомоги при ураженні фосфорорганічними сполуками, іпритом, фосгеном, отруйними речовинами психохімічної, сльозоточивої та подразнюючої дії. Отруєння сильнодіючими отруйними речовинами (хлор, аміак, чадний газ, луги і кислоти), перша допомога. Ознаки отруєння і перша медична допомога при укусах зміями і комахами 

ТЕМА 16: Перша медична допомога при гострих отруєннях у побуті.
Ознаки отруєння алкоголем, метиловим спиртом, барбітуратами, наркотиками, бензином і гасом, отруйними грибами. Заходи першої медичної допомоги при отруєнні.

ТЕМА 17: Поняття інфекційних хвороб 	
Поняття про інфекційні захворювання. Шляхи передачі інфекції. Періоди інфекційних захворювань. Поняття про імунітет, види імунітету. Ознаки і шляхи профілактики туберкульозу і СНІДу
Заходи, що передбачають вплив на різні ланки передачі інфекційного захворювання (хворий, шляхи передачі, здорова людина, що була в контакті з інфекційним хворим). Поняття про карантин і обсервацію. Види і методи дезінфекції.

ТЕМА 18: Профілактика інфекційних захворювань.
Особливості догляду за інфекційними хворими та особиста профілактика (застосування ватно-марлевого респіратора, прогумованого костюма) Використання дезінфікуючих розчинів для обробки рук, приміщень, інвентарю.

ТЕМА 19: Основні способи транспортування хворих і постраждалих. 
Основні способи транспортування хворих і постраждалих. Правила перенесення постраждалого на санітарних носилках. Підготовка носилок і носилкових лямок. Правила перекладання хворих з носилок і на носилки. Способи перенесення хворих на руках

ТЕМА 20: Застосування лікарських препаратів.
	Види ліків. Лікарські форми. Способи введення ліків у організм хворого. Правила зберігання ліків. Порядок роздачі ліків хворим у стаціонарі.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
З МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Види медичної допомоги.
2. Основні заходи та правила надання першої медичної допомоги.
3. Кровотечі та їх види.
4. Зупинка артеріальної , зовнішньої венозної та капілярної кровотечі.
5. Переломи: їх види та ознаки.
6. Перша медична допомога при переломах.
7. Поняття травматичного шоку та перша медична допомога при виникненні шоку.
8. Ознаки струсу головного мозку та перша медична допомога при струсі.
9. Синдром тривалого роздавлювання.
10. Основні види ушкоджень грудної клітки та її органів.
11. Причини виникнення дихальних розладів.
12. Принципи серцево-легеневої реанімації.
13. Гострі захворювання, що належать до групи " Гострий живіт ".
14. Перша медична допомога при проникаючих ураженнях.
15. Надання першої медичної допомоги при утопленні.
16. Види опіків та перша медична допомога при опіках.
17. Поняття про електротравму, перша допомога при ураженні електричним струмом.
18. Характерні ознаки і заходи першої допомоги при ураженні сильнодіючими отруйними речовинами.
19. Ознаки отруєння і перша медична допомога при укусах зміями і комахами.
20. Перша медична допомога при отруєнні у побуті.
21. Медична етика і деонтологія.
22. Обов’язки молодшої медичної сестри.
23. Особиста гігієна хворого. Правила зміни постільної і натільної білизни хворого.
24. Правила перенесення постраждалого на санітарних носилках.
25. Застосування лікарських препаратів.
26. Вплив соціальних та екологічних чинників на здоров’я людини.
27. Основи здорового способу життя.
28. Інфекційні захворювання: шляхи передачі та періоди перебігу.
29. Групи інфекційних захворювань.
30. Поняття та види імунітету.
31. Карантин та обсервація. Види дезінфекції. 
32. Особливості догляду за інфекційними хворими та особиста профілактика.
33. Дезінфікуючі розчини та їх приготування.
           
                    
Поделись этим текстом, скопируй эту ссылку и отправь друзьям
RAW Paste Data
Последние Тексты